Keväkokous

Maanantaiksi 23.3.2020 klo 18.00 pidettäväksi tarkoitettu kevätkokous on peruttu!

Ampumaradan järjestyssääntö

 

LOVIISAN AMPUMARADAN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

 • Tervetuloa Loviisan Ampumaradalle!
  • Osoite: 60.468747, 26.27364
  • Ampumarata on siihen oikeutettujen käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 09.00 - 20.00, lauantaisin klo 09.00 – 18.00 ja sunnuntaisin klo 10.00 – 18.00.
   Ammunta on ehdottomasti kiellettyä kirkollisina juhlapyhinä, pääsiäislauantaina, äitienpäivänä, juhannusaattona ja itsenäisyyspäivänä.
  • Ampumaradalla saavat harrastaa urheiluammuntaa Loviisan Ampumaseuran jäsenet, reserviläiset, poliisit ja vartijat  sekä muut yksityiset henkilöt sekä yhdistykset, joille radan pitäjä on antanut tai antaa luvan. Loviisan Riistanhoitoyhdistyksen hallinnoimasta hirviradan käytöstä päättää riistanhoitoyhdistys.
  • Yleisestä järjestyksestä radalla huolehtii ensisijassa radan pitäjän Loviisan Ampumaseura – Lovisa Skytteförening ry hyväksymät tai määräämät valvojat. Valvojien antamia ohjeita ampumapaikkojen käytöstä ja vuorottelusta sekä yleisestä käyttäytymisestä on noudatettava.
  • Jokaisen ampujan ja muutoin rata-alueella olevan on noudatettava niitä ohjeita ja määräyksiä, joita radan käytöstä ja siellä oleskelusta on annettu tai annetaan sekä huolehdittava siitä, että ei tuota vahinkoa radalle, toisille radalla liikkuville eikä vaaranna yleistä turvallisuutta taikka aiheuta häiriöitä.
  • Ennen ammunnan aloittamista on varoitusvilkku tapahtuvasta ammunnasta kytkettävä varoittamaan alueelle mahdollisesti saapuvia sivullisia henkilöitä.
  • Kilpailuun ja harjoitukseen (enemmän kuin yksi ampuja) on aina määrättävä valvoja, joka on ensisijaisessa vastuussa johdettaviensa tarkoituksenmukaisesta ja moitteettomasta käyttäytymisestä ampumaradalla.
  • Radalla saa ampua vain ampumapaikalla ja sellaisella aseella mille asianomainen erityisrata on tarkoitettu. Ratalaitteisiin tahallisesti tai selvällä huolimattomuudella ammutun laukauksen aiheuttaman vahingon ampuja on velvollinen korvaamaan.
  • Pienoiskivääriradalla saa käyttää ainoastaan 22cal patruunaa ja 25 m pistooliradalla 22cal  ja 32/38cal patruuna. Haulikko-ja hirviradoilla kyseisiin ammuntoihin käytettävää patruunaa.                                                                                                                          
   Poliisit ja vartijat saavat käyttää heille osoitetussa harjoittelupaikassa harjoitteluun tarvitsemiaan patruunoita ja aseita.
  • Aseen saa ladata vain ampumapaikalla ja osoitettava aina ampumasuuntaan. Rata-alueella liikuttaessa ase on aina pidettävä lataamattomana ja kuljetuslaukkuun sijoitettuna.
  • Asetta ei saa käsitellä eikä muitakaan ampumatarvikkeita kun ampumapaikan etupuolella on henkilöitä.
  • Radan käyttäjällä ei ole oikeutta asentaa edes väliaikaisesti rata-alueelle mitään laitteita tai rakennelmia.  Maalitaulujen asettaminen reuna- tai taustavalliin sekä maalialueen ja ampumapaikan välimaastoon on ehdottomasti kielletty. Radan teknillisiä laitteita on lupa käyttää, asentaa, muuntaa tai huoltaa vain niillä henkilöillä, jotka radan pitäjä on siihen nimenomaisesti määrännyt. Poliisit/vartijat saavat asentaa heille osoitettuun harjoituspaikkaan tarvitsemiaan maalilaitteita.
  • Radan käyttäjän on noudatettava rata-alueella yleistä siisteyttä. Syntyvät jätteet kuten käytetyt taulut, tyhjät patruunarasiat, hylsyt ja muut roskat on lajiteltava sekä toimitettava niille varattuihin jäteastioihin. Radan käyttäjän on muutoinkin huolehdittava siitä, että rata jää siistiin ja moitteettomaan kuntoon.
  • Radan käyttäjän on ehdottomasti merkittävä ratakohtaiseen päiväkirjaan käyntinsä ajankohta, käyttämänsä patruunat(cal.)ja ammutut laukaukset.
  • Asiattomien luvaton oleskelu ja liikkuminen ampumarata-alueella on kielletty.
  • KUULON JA NÄÖN SUOJAAMINEN ON SUOSITELTAVAA JA JOKAISEN TERVEYDEN KANNALTA VÄLTTÄMÄTÖNTÄ.

 

 • KAIKKIEN TURVALLISUUDEN JA VIIHTYISYYDEN TAKEENA ON SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN

 

 • RATAVASTAAVAT
 • Haulikkorata:
 • Sakari Murtoniemi, puh. 0400216009        Osmo Mallenius, puh. 0445127293
 • 25M ja 50M radat:
 • Bertel Tikander (ympäristösuojelun vastuuhenkilö)puh. 0505050452     
 • Pentti Kärnä, puh. 0505651807
 • Hirvirata:
 • Jean-Erik Klingberg                    Matti Soini, puh. 0400102999